Weer naar school

Ook hier in het Noorden zijn de vakanties voorbij en de scholen zijn weer begonnen. Voor veel kinderen is het fijn om weer naar school te gaan, maar een aantal vindt het spannend, een nieuwe klas, soms zelfs een nieuwe school, nieuwe leerkrachten enzovoort. En voor een enkele wordt het soms teveel. Kan jouw kind moeilijk omgaan met de nieuwe situatie omdat het hem of haar aan zelfvertrouwen ontbreekt, weet dan dat er kortdurende hulp bestaat in de vorm van kindercoaching. Mijn grootste wens is dat ieder kind volledig zichzelf kan en mag zijn, zijn vleugels uitstrekt en dus met plezier naar school gaat.